Záruční podmínky

K reklamaci je potřeba vždy doložit výrobní číslo grilu, kopii prodejního dokladu a fotodokumentaci.

S podáním reklamace či požadavku náhradních dílů se obraťte na svého prodejce - viz kontakty.